דרכון פולני של סבי יואל מסטבוים
Traduzione: Da polacco Fino a ebraico
|
Oct 19, 2017
מבקש לתרגם שני עמודים מהדרכון
Request Image
Clicca per visualizzare a dimensioni massime